Chat hỗ trợ
Chat ngay

GIÁ RẺ

BẬC NHẤT TRÊN THỊ TRƯỜNG

GIÁ CẢ TẠI WINDTECH

Để có được sự bền vững và nguồn khách hàng thường xuyên WINDTECH luôn có những chính sách ưu đãi và khuyến khích cho khách hàng mới và giảm giá cho đối tác cũ, vì vậy giá thành sản phẩm, dự án của WINDTECH luôn có sự ưu đãi nhất định tuỳ vào sản phẩm, dự án và khách hàng

BẢNG

Báo giá

Tôn mạ kẽm CSVC khổ tôn 1524

DESCRIPTION / Diễn giải Thickness ( Độ dày ) Amount ( Số lượng ) Q’ty / ĐVT Unit price (Đơn giá)
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện 0.5 1 M2 145
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện 0.6 1 M2 164
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện 0.8 1 M2 197
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện 1.0 1 M2 233
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện 1.2 1 M2 267

Tôn Hoa Sen mạ kẽm Z8 khổ tôn 1200

DESCRIPTION / Diễn giảiThickness ( Độ dày )Amount ( Số lượng )Q’ty / ĐVTUnit price (Đơn giá)
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện0.481M2135
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện0.581M2150,2
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện0.751M2180,6
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện0.951M2209,9
Ống gió mạ kẽm thẳng và phụ kiện1.151M2243,1

Tôn Hòa Phát Z8 khổ tôn 1200

DESCRIPTION / Diễn giải Thickness ( Độ dày ) Amount ( Số lượng ) Q’ty / ĐVT Unit price (Đơn giá)
Ống tròn xoắn (STL) 100 0.5 1 Md 65,7
Ống tròn xoắn STL 150 0.5 1 Md 76,5
Ống tròn xoắn STL 200 0.5 1 Md 102,6
Ống tròn xoắn STL 250 0.5 1 Md 127,8
Ống tròn xoắn STL 300 0.5 1 Md 152,19
Ống tròn xoắn STL 350 0.6 1 Md 195,8
Ống tròn xoắn STL 400 0.6 1 Md 223,39
Ống tròn xoắn STL 450 0.6 1 Md 250,98
Ống tròn xoắn STL 500 0.6 1 Md 279,46
Ống tròn xoắn STL 550 0.6 1 Md 303,6
Ống tròn xoắn STL 600 0.6 1 Md 358,15
Ống tròn xoắn STL 650 0.6 1 Md 387,6
Ống tròn xoắn STL 700 0.6 1 Md 491,15
Ống tròn xoắn STL 750 0.6 1 Md 526,3
Ống tròn xoắn STL 800 0.6 1 Md 553,724
Ống tròn xoắn STL 850 0.6 1 Md 596,6
Ống tròn xoắn STL 900 0.6 1 Md 631,75
Ống tròn xoắn STL 950 0.6 1 Md 666,9
Ống tròn xoắn STL 1000 0.6 1 Md 702,05

LƯU Ý:

Giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển.

Thanh toán: Thỏa thuận

Hiệu lực báo giá: Tờ trình có hiệu lực áp dụng từ ngày ban hành ngày đến khi có thông báo mới thay thế.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm các thông tin chính sách hỗ trợ cần thiết.